Garantie

Garantie De Woodland Mills-garantie biedt (2) jaar garantie op consumentenonderdelen voor de HM-serie, FW-serie, WG-serie, FP-serie en ATV-trailers en (3) jaar garantie op consumentenonderdelen voor apparatuur van de WC-serie. Accessoires voor deze kernproducten vallen niet onder deze garantie. De ingangsdatum van de garantie is de aankoopdatum en geldt alleen voor de oorspronkelijke koper. De garantie op deze onderdelen garandeert alleen dat de apparatuur vrij is van materiaal- en/of fabricagefouten van de fabrikant. Productaccessoires vallen niet onder deze garantie.

Oplossing

De oplossing voor deze garantie is dat Woodland Mills naar eigen goeddunken vervangingsonderdelen kan leveren aan de oorspronkelijke koper. Dit is alleen een garantie voor onderdelen en sluit werk- en/of andere kosten in verband met het vervangen van onderdelen uit. Woodland Mills behoudt zich het recht voor om materialen, onderdelen, modellen of productenlijnen te staken of te wijzigen, of om deze te vervangen. Woodland Mills verzendt vervangingsonderdelen via een koerierdienst. Expressverzending is beschikbaar in bepaalde regio's en tegen een meerprijs voor de klant. Foto's, video's of het verzenden van defecte onderdelen naar Woodland Mills kunnen nodig zijn om de juiste oorzaak te vinden en voor de juiste vervanging. Wanneer defecte onderdelen moeten worden geretourneerd, wordt een vooraf betaald koeriersetiket aan de klant verstrekt.

Garantiebeperkingen

Deze garantie is niet van toepassing op normaal gebruik, commercieel gebruik of gebruik voor de verhuur, aanpassing na het in de handel brengen of schade die het gevolg is van nalatigheid, misbruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiks- en onderhoudsinstructies of het beoogde gebruik van de producten. Woodland Mills neemt naar eigen goeddunken de definitieve beslissing of de garantie al dan niet in aanmerking komt. In het geval de klant niet in staat of bereid is om de arbeid te verrichten die nodig is om het product te herstellen, dan zal het aan Woodland Mills worden geretourneerd. Na ontvangst van het geretourneerde product wordt het aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terugbetaald tegen een evenredig bedrag op basis van de leeftijd van de apparatuur en het gebruik ervan. Alle items moeten met het product worden geretourneerd en ontbrekende onderdelen worden van het restitutiebedrag afgetrokken. De garantie wordt verstrekt aan de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.

Onderdelen onder garantie

Woodland Mills doet zijn best om alle onderdelen op voorraad te houden, maar in zeldzame gevallen moeten onderdelen worden besteld en wordt de klant op de hoogte gebracht bij aankomst van de vereiste onderdelen. Woodland Mills is niet aansprakelijk voor schade in verband met het niet beschikbaar zijn van onderdelen.

Garantie-uitsluitingen

Onderdelen onderhevig aan slijtage, waaronder, maar niet beperkt tot, riemen, lagers, messen, bodemplaten, bladgeleiderblokken, kettingen voor kettingzaag, stangen voor kettingzaag, slijptanden en banden zijn uitgesloten van deze garantie. Motoren vallen niet onder de Woodland Mills-garantie.

Gevolgschade

Woodland Mills is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, schade of kosten die direct of indirect voortvloeien uit het product, ongeacht of een dergelijke claim is gebaseerd op contractbreuk, schending van de garantie, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, wijst Woodland Mills specifiek alle schade af die verband houdt met (i) gederfde winst, zaken, inkomsten of goodwill; (ii) kosten of verliezen voor arbeid, leveringen, vervangende machines of verhuur; of (iii) enige andere vorm van schade aan eigendommen of economisch verlies.

Garantie voor de motor

Motoren worden gedekt door de motorfabrikant en vallen onder de garantieperiode die door die fabrikant is aangegeven. Motorreparaties, -onderhoud en vervanging van motoronderdelen worden niet uitgevoerd door Woodland Mills. De motor of het complete apparaat moet naar uw plaatselijke motordealer worden gebracht om garantie te verkrijgen.

30 dagen garantie

Als u niet tevreden bent met de aankoop van uw Woodland Mills-product, kunt u het voor een terugbetaling terugsturen in de originele verpakking. Retourzendingen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum worden gedaan en de verzendkosten van en naar de klant worden niet terugbetaald. Gebruikte accessoires kunnen niet worden geretourneerd voor terugbetaling. Er is een limiet van één terugzending per klant.